Wykłady

21 października (czwartek) zapraszamy na Wykłady, które odbędą się stacjonarnie na Auli C im. prof. Andrzeja Królikowskiego w budynku INNO-EKO-TECH, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, ul. Wiejska 45E (wejście od ulicy Świerkowej), jak również będą transmitowane on-line za pomocą MS Teams.

UWAGA:

W przypadku formuły stacjonarnej – Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na poszczególne Wykłady w formule stacjonarnej tutaj.

W przypadku transmisji on-line za pomocą MS Teamswejdź i uczestnicz w wykładzie on-line.

 
Po każdym wykładzie studenci otrzymają certyfikat udziału.

Zapraszamy! 🙂

 

Wykłady Unibep Days
09:15- 10:00
Wykład I – Unibep SA Generalne Wykonawstwo Kraj, budownictwo kubaturowe
Zastosowanie technologii BIM w Generalnym Wykonawstwie na przykładzie budowy Centrum Nauki Kopernik i innych inwestycji

Prelegent: Wojciech Talipski, Dyrektor Biura Technicznego Unibep SA

Studenci poznają metodologię BIM z perspektywy Generalnego Wykonawcy. O zmianie sposobu myślenia, kompleksowym podejściu do projektowania, realizacji i zarządzania obiektem budowlanym w branży mówi się dużo. Na bazie doświadczeń Biura Technicznego Unibep zostaną zaprezentowane szanse, nowe możliwości oraz ryzyka związane z szeroko pojętą digitalizacją procesu budowlanego.

Zapisz się na wykład


 

10:15 – 11:00
Wykład II – Budownictwo przemysłowe
Wyzwania, różnorodność i pasja w budownictwie przemysłowym – na przykładzie Mlekovity i innych inwestycji

Prelegent: Marcin Gamrot, Dyrektor Rynku Unibep SA

Budownictwo przemysłowe to nie tylko hale, ale często indywidualne i niepowtarzalne projekty pod konkretne potrzeby inwestora, które wymagają zrozumienia technologii, szerokiej wiedzy międzybranżowej, a idąc dalej ścisłej współpracy wszystkich branżystów i technologów – bowiem budownictwo przemysłowe to nie tylko stal i beton. Na wykładzie zostanie przybliżona istota współpracy i komunikacji między ludźmi w złożonym projekcie inwestycyjnym.

Zapisz się na wykład


 

11:15 – 12:00
Kawka z absolwentem
Panel dyskusyjny na auli z pracownikami Grupy Unibep – absolwentami Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

W panelu uczestniczyć będą absolwenci Wydziału z kierunków budownictwo, ochrona środowiska… Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w którym dowiedzie się jakie obecnie wyzwania realizują absolwenci uczelni, jaka wiedza i umiejętności są szczególnie przydatne w pracy na co dzień. Zachęcamy wszystkich obecnych do zadawania pytań pracownikom Grupy Unibep.

Zapisz się na kawkę z absolwentem


 

12:15 – 12:45
Wykład III – Zrównoważony Rozwój
Ślad węglowy budynków oraz idea gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prelegent: Ewelina Trusiewicz, Asystent Projektanta – konstruktora, Unihouse

Na świecie wzrasta świadomość konieczności ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego. Wzrost globalnej temperatury oraz ryzyko powstania nieodwracalnych zmian klimatycznych zmuszają przedsiębiorstwa- w tym budowlane, do rozwijania technologii w kierunku ograniczania zużycia surowców, energii oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska wyznaczyła ambitny cel osiągnięcia statusu gospodarki zeroemisyjnej do 2050 roku. Co zrobić, żeby spełnić te wymagania? Odpowiedzią jest dekarbonizacja oraz stosowanie podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju.

Zapisz się na wykład


 

13:00 – 13:45
Wykład IV – Unihouse SA – budownictwo modułowe
Moduły kubaturowe Unihouse odpowiedzią na wyzwania współczesności

Prelegent: Tomasz Perkowski, Architekt/ Deweloper produktów

Zmiany klimatyczne, pandemia, niedobór wykwalifikowanych pracowników, brak mieszkań – to wyzwania współczesności. Zrównoważone, energooszczędne budynki magazynujące w swojej konstrukcji dwutlenek węgla, mogą być zamówione zdalnie, zaprojektowane przy pomocy technologii BIM i dostarczone w zaplanowanym momencie. Te i wiele innych zagadnień zostanie poruszonych na wykładzie.

Zapisz się na wykład


 

14:00 – 14:45
Wykład V – Oddział Infrastruktury Unibep SA – budownictwo drogowe
Wyzwania wykonawcze na dużej inwestycji drogowej oraz wykorzystanie innowacyjnych projektów nawierzchni bitumicznej SMA11 – na przykładzie Węzła Porosły

Prelegent: Marcin Dzierżek, Kierownik kontraktu, Przemysław Kulmaczewski, Kierownik Grupy Laboratoriów i Jakości

Węzeł Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. Jest połączeniem Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i ekspresówki z kierunku Warszawy. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 252 mln zł. Na wykładzie studenci poznają tajniki praktycznych rozwiązań przy realizowaniu dużej inwestycji drogowej, wyzwania oraz zagadnienia wykonawcze. Przybliżony zostanie również temat użycia innowacyjnego projektu nawierzchni bitumicznych SMA11 z użyciem lokalnych kruszyw polodowcowych, przy zastosowaniu asfaltu wysokomodyfikowanego (potocznie HiMA).

Zapisz się na wykład


 

14:50 – 15:30
Wykład VI – Budrex Sp. z o.o. – budownictwo mostowe
Budowa drogi ekspresowej S61 Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe. Wyzwania inżynierskie przy realizacji dużych inwestycji

Prelegent: Gabriela Kulmaczewska-Geda, Kierownik robót mostowych

Realizacja drogi ekspresowej S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Baltica” obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia. Jednocześnie planowana trasa S61 będzie obsługiwała ruch międzyregionalny, łącząc słabo skomunikowany rejon Polski północno–wschodniej z jej częścią centralną. Jest to największy kontrakt w historii firmy Budrex Sp. z o.o. Na wykładzie dowiecie się przede wszystkim o wyzwaniach, nie tylko inżynierskich, które stawiane są inżynierom w ich codziennej pracy przy realizacji dużych inwestycji.

Zapisz się na wykład